LÉČBA DAROVANÝMI VAJÍČKY

Díky dlouholetým zkušenostem dosahujeme v léčbě darovanými vajíčky vysoké úspěšnosti. Disponujeme rozsáhlou databází dárkyň a vlastní kryobankou.

Kdo jsou naše dárkyně a jaká mají vyšetření

Dobrovolné dárkyně jsou mladé ženy do 32 let věku. Na naší klinice využíváme pouze vajíčka od mladých zdravých dárkyň a nikdy nepoužíváme nadbytečná vajíčka od našich pacientek. Aby bylo možné zařadit dárkyni do programu, musí splňovat přísná kritéria stanovená Evropskými směrnicemi.

Kromě ultrazvukového vyšetření a genetického pohovoru dárkyně opakovaně absolvují testy na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (HIV, HBV, HCV, Syphilis).

Rovněž je provedeno vyšetření karyotypu a genetické vyšetření

na přítomnost mutací genu cystické fibrózy a spinální svalové atrofie. Naše dárkyně jsou často také matky na mateřské dovolené. Žádná z nich se u nás neléčí pro neplodnost a darování vajíček je jejich dobrovolným rozhodnutím. Darování vajíček je v České republice ze zákona zcela anonymní. Není povoleno, aby dárkyně poznala příjemkyni nebo naopak.

Výběr dárkyň lékařem probíhá s dostatečným předstihem

a cílem je dosáhnout co největší shody s požadavky příjemkyně. Všechny dárkyně musí mít ukončeno 12leté vzdělání. Naprostá většina našich dárců a dárkyň jsou občany České republiky.

Dostanu podrobné informace o dárkyni vajíček?

Anonymita dárců pohlavních buněk je vyžadována legislativou ČR (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Od roku 2010 jsou na základě ochrany dárců poskytovány pouze informace o jejich roce narození, krevní skupině, barvě vlasů, barvě očí, výšce a váze. Ostatní informace o dárcích a dárkyních nebudou pacientům poskytovány. 

Postup pro vyhledávání dárkyň vajíček

Od roku 2006  disponuje naše klinika specializovaným týmem, který se zaměřuje na darovací program. Postup ve výběru dárkyň je velmi dobře propracován.

Výběr dárkyň vajíček se řídí podle zákona 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb. a zákona 373/2011 Sb. Tyto zákony představují společnou Evropskou tkáňovou direktivu (European Tissue Dirrectives 2004/23/ES), jejíž dodržování je v ČR kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Od roku 2006 na naší klinice darovalo vajíčka více než šest tisíc dárkyň.

Se zájmem o darování přichází ročně více než 1 500 žen. V průběhu výběru je však přibližně 40 % zájemkyň o darování vyřazeno.

Systém  výběru  vhodných dárkyně se skládá z několika  procesů:

 1. Vstupní edukační pohovor a vyplnění dotazníků (zdravotní stav, vzdělaní, zájmy, rodinná anamnéza).
 2. Vyšetření na užívání drog.
 3. Odběr krve na test infekcí, genetiky a  ukazatelů ovariální rezervy.
 4. Konzultace genetika
 5. Konzultace s naším lékařem a gynekologické vyšetření.
 6. Zhodnocení výsledku testů  a posouzení vhodnosti pro darování.
 7. Naplánování   termínu  darovaní a vysvětlení stimulace, synchronizace a matching (přiřazení vhodné  dárkyně příjemkyni).
 8. Vlastní stimulace a odběr vajíček:
 • instrukce a aplikace  stimulačních injekcí a plánu stimulace,
 • monitoring v průběhu stimulace,
 • odběr vajíček,
 • kompenzace,
 • kontrolní  e-mail  po ukončení  stimulace.
Od  vstupního pohovoru až  po  vlastní darování  zabere celý proces 2-3 měsíce.

Seznam genetických testů, které jsou součástí:

 • karyotyp (46 XX)
 • Spinální svalová atrofie
 • cystická fibróza

(mutace: Tn IVS8 36 standardních mutací (F508del, G542X, N1303K, W1282X, G551D, 1717-1GtoA, R553X, CFTRdele2,3(21kb), I507del, 711 1GtoT, 3272-26AtoG, 3905insT, R560T, 1898 1GtoA, S1251N, I148T, 3199del6, 3120 1GtoA a Q552X 621 1GtoT, 3849 10kbCtoT, 2183AAtoG, 394delTT, 2789 5GtoA, R1162X, 621 3659delC, R117H, R334W, R347P, G85E, 1078delT, A455E, 2143delT, E60X, 2184delA, 711 5GtoA)

Další možné testy dle nutnosti příjemců  nejsou  již zahrnuty v ceně léčby a musí  být uhrazeny samostatně (např.: Tay-Sachs, FRAX a další).

Věříme, že budete s naší péčí a přístupem spokojeni.

MUDr. Štěpán Machač, PhD. 
Odborný garant dárcovského programu 

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.